Landsforeningen for Arm/Bendefekte og AMC

Velkommen


indkaldelse til ekstaordinært årsmøde

på Vigsø centeret kl 12

søndag 15/10/2017

dagsorden  for mødet

1.valg af dirigent

2. valg af referent

3 foreningens økonomi

4 valg til bestyrelsen

5 evt.

Kontingent for 2017

medlemsfamilie 250.-

støttemedlem 100.-

indbetales på konto

1551 4464094504 

 

Efterslejr i uge 42

på Vigsø centeret. Vi glæder os til efterårsferien.