Velkommen til

Landsforeningen for arm/bendefekte og AMC

Vi er en forening for familier

Her oplever barnet, søskende og forældre accept, forståelse og normalitet

Hvert år fødes 20-25 børn med arm/bendefekter, forskellige former for misdannelser, fejludvikling af, eller måske manglende lemmer – eller med AMC (Arthrogryposis Multiplex Congenita). Landsforeningen er et fællesskab for alle disse børn og deres familier.

fire arme og femten fingre

Vi tilbyder forståelse og fællesskab

Foreningen arrangerer og søger midler til sammenkomster, udflugter og ferier, hvor vores børn kan lege frit, spejle sig og have det sjovt med andre børn med og uden arm/bendefekter og AMC. Vi mødes flere gange årligt, forskellige steder i landet.

Vi støtter forældre og familie til børn med arm/bendefekter eller
AMC med henblik på at sikre den nødvendige psykiske og praktiske støtte til
barnets udvikling.

Vi vil give børn og unge med disse handicaps mulighed for at mødes og udveksle erfaringer samt støtte deres personlige udvikling gennem samvær med ligestillede.

Vi bliver klogere

Vi hjælper hinanden med tips og tricks til, at børnene bliver mere selvhjulpne, og vi deler information om f.eks. gode hjælpemidler, som kan gøre livet nemmere